İşyerinde Psikolojik Danışmanlık Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından SAĞLIK: kişinin Fiziksel, Ruhsal ve Sosyal bakımdan tam iyilik halidir şeklinde tanımlanmaktadır. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını ve meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizini «İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği» olarak tanımlanmaktadır.

İş Yeri Psikoloğunun Önemi

Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden örgütlerde, çalışanların iş veya özel hayat alanlarında yaşadıkları güçlüklerin giderilmesi için kurumların finanse ettiği ve etik açıdan danışan gizliliği korunarak sunulan psikolojik destek hizmetleri günümüzde sıkça tercih edilmektedir. Psikolojik destek hizmetleri ile çalışanlar ve örgüt açısından, stresin ve devamsızlığın azalması gibi olumlu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu hizmetin uzun vadeli finansal başarıyı da arttıracağı ve böylece hem işletmeler hem çalışanlar hem de ülke ve insanlık açısından olumlu sonuçlar elde edilebileceği umulmaktadır.

 • İşyeri psikologları iş sağlığı biriminde İşyeri Hekimi mantığı ile çalışır.
 • “İşyeri psikoloğu” çalışanların iş-yaşam dengesini kurmada etkilidir.
 • Çalışanın iş ve özel yaşamı ile ilgili sorunlarında ona psikolojik destek verir.
 • Çalışan ile İşyeri Psikologları arasında gizlilik esastır.
 • Psikolojik hizmetler tüm dünyada gizlilik prensibiyle yürütülmektedir.
 • İş Psikolojisi Klinik, Endüstri ve Sosyal psikolojinin iç içe geçtiği bir alandır.
 • İş Psikolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliğinin önemli bir bileşenidir.

İşyeri Psikoloğunun Görevleri:

 • İşyerinde psikolojik sağlığı korumak, güçlendirmek için gerekli çalışmaları yapar.
 • Çalışanın işyeri dışında da yaşadığı psikolojik uyumsuzluklarla başa çıkabilme becerilerini güçlendirir, daha kontrollü ve dengeli olmalarını sağlar.
 • Dönemsel olarak çalışanlara tarama testi uygulayarak işyeri psikolojik haritasını çıkarır.
 • İşyerindeki İSG kuruluna katılarak çalışma ortamı ve çalışanların sağlığının gözetimi ile ilgili gerekli çalışmalara katılır.
 • İş kazalarının yoğun olabileceği bölümlerde çalışanlara farkındalık desteği verir.
 • Özelliği olan çalışanları; kronik hastalığı olanları, malul ve özürlüleri, gebe ve emzikli kadınları, iki yaşından küçük çocuğu olan anneleri, birden fazla iş kazası geçirmiş olanları yakın takip ve koruma altına alır.
 • Depresyon, panik, fobi, kaygı, stres konularında bireysel destek hizmetleri verir.
 • Klinik durumlarda üst sağlık kurumuna yönlendirme yapar.
 • Ayrılık, boşanma, kayıp-yas yaşayan, kronik rahatsızlık yaşayan çalışanın bu süreci daha sağlıklı atlatmasına yardımcı olur.
 • Stres yönetimi, çalışanlar arasında kaliteli bir iletişimin kurulması; iletişim çatışmaları konularında etkinlikler, bireysel ve grup çalışmaları yapar.
 • İşyerinde farkındalık oluşturmak için psikoloji ile ilgili konularda söyleşi ve sunumlar yapar.

Kaynak

Torun, A (2007). İşyerinde Psikolojik Danışmanlık, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:37.